TARİHÇE

Baltalimanı Sarayı 19. yüzyılın ilk yarısında Sadrazam Mustafa Reşit Paşa (1800–1858) tarafından 1600 m2'lik bir alanda iki katlı ve kâgir olarak yaptırılmıştır. Bina, Sultan Abdülmecit'in kızı Fatma Sultan ile evlendirilen, Mustafa Reşit Paşa'nın oğlu Galip Paşa'nın ikametine tahsis edilmiş ve Galip Paşa'nın ölümünden sonra Hazine tarafından satın alınmıştır.

Mustafa Reşit Paşa'nın Hariciye Nazırlığı döneminde 1838 yılında İngiltere ile takiben Belçika ve Fransa ile Osmanlı Devleti'nin mali alanda çöküşüne zemin hazırlayan ve tarihe Baltalimanı Anlaşması olarak geçen ticari anlaşmaların imzalandığı saray, 1887 yılında II. Abdülhamit'in küçük kız kardeşi Mediha Sultan'a tahsis edilmiştir.

Mediha Sultan'ın Londra Sefaret Kâtibi Ferit Bey ile (Damat Ferit Paşa) evlenmesinden sonra bina Damat Ferit Paşa Sarayı olarak anılmış ve 1922 yılına kadar yazlık saray olarak kullanılmıştır.

Cumhuriyet döneminde saray bir dönem metruk ve kapalı kalmış, yağmur ve çevre etkileriyle tavan dokusu, yaldızlı ve işlemeli yüzeyler yumuşayıp bazı kısımlar harap olmuş, sıvalar çürüyüp düşmüş, sahil ve rıhtım korunakları parçalanmış ve salon süsleri bozulmuştur. Takiben bir süre Tarım Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık Enstitüsü olarak kullanılan bina 1943 senesinde Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir.

Bakanlığımız burada 85 yataklı bir "Kemik ve Mafsal Veremi Hastanesi" açmayı planlamış; gerekli onarım, iç düzenleme ve ıslahat yapılarak 19 Haziran 1944 tarihinde hastane olarak hizmete açılmıştır.

1955 yılında hastanenin ismi Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Deniz ve Güneş Tedavi Enstitüsü, 1960 yılında ise Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi olarak değiştirilmiştir.

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2001 tarihinde özel dal eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne geçirilmiş ve bu haliyle ülkemizin Ortopedi ve Travmatoloji alanında ilk ve tek özel dal eğitim hastanesi olmuştur. 2002 yılından itibaren Bakanlığımızın büyük yatırımları ile hastanemiz köklü bir yenilenmeye tabi tutulmuştur.

Hastanemizde bir Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ile bir El Cerrahisi Kliniği olmak üzere 2 eğitim kliniği bulunmakta olup bu kliniklerde 5 Eğitim Görevlisi, 19 Uzman, 8 Başasistan ve 4 el cerrahisi yan dal asistanı ile hizmetler sürdürülmektedir. Halen Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde 32 Uzmanlık Öğrencisi eğitim almaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimizde:

• Tümör, Artroplasti ve Spor Yaralanmaları
• Travma Ve Deformite
• Omurga Cerrahisi ve Artroplasti
• Pediatrik Ortopedi
• Ayak-Ayak Bileği ve Artroplasti olmak üzere 5 farklı Çalışma grubu mevcuttur.

Eğitim klinikleri dışında 15 farklı branşta poliklinik hizmet verilmekte olup 23 Uzman Hekim görev almaktadır. Ayrıca Anesteziyoloji ve temel bilimlerde 9 Uzman Hekim görev yapmaktadır

133 yatak, 3 yoğun bakım yatağı ve 6 ameliyat salonu bulunan hastanemizde aylık ortalama 600 yatan hasta, 850 ameliyat, 6000 acil poliklinik ve 1700 normal poliklinik hizmeti verilmektedir. Aynı zamanda mesai dışı çalışma programları ile de ameliyat ve poliklinik hizmeti verilmektedir.

Ayrıca hastanemiz Hareket Analizi Laboratuarı, Spor hekimliği birimi, 3D Skopi ve Cerrahi Navigasyon sistemi ile bilimsel kimliğini zenginleştirmekte ve hizmet yelpazesini genişletmektedir.

Hastanemiz hastalara uluslararası kalite standartlarında hizmet vermenin yanı sıra bir eğitim kurumu olma bilinciyle uluslar arası standartlarda bilimsel çalışmalar yapmak ve bu düzeyde kabul gören akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.