III. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Doç. Dr. M. Akif KAYGUSUZ tarafından 01.01.2006 tarihinde kurulmuştur. 2002 Eylül dönemi TUS sınavı sonrası ilk araştırma görevlilerinin işe başlamaları ile asistanlık eğitimi verilmeye başlanan hastanemizde; 3. Ortopedi Kliniğinde halen sekiz asistan doktor bulunmaktadır. Kliniğimiz eğitim kadrosunda bir klinik şefi, iki başasistan ve dört uzman hekim yer almaktadır.

Kliniğimizde Genel Ortopedi ve Travmatoloji uygulamaları yanında Ortopedi ve Travmatolojinin değişik dallarında, özellikle Omurga Cerrahisi, Artroplasti, Travma, Artroskopi, Pediatrik Ortopedi ve Tümör Cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır.

Poliklinik hizmetleri pazartesi ve cuma günleri saat 08.00 – 16.30 arası verilmekte olup salı günü yapılan polikliniğimize tüm hekimlerimiz katılmaktadır. Kliniğimiz ameliyat günleri pazartesi, perşembe ve cuma günleridir. Hastanemizin eğitim ve araştırma hastanesi olması dolayısıyla çalışanların eğitimi ve kendilerini geliştirmelerine imkân sağlamak amacıyla çarşamba günü eğitime ayrılmıştır.

Halen 39 yatak ile hizmet vermekte olan kliniğimizde 2010 yılı itibarı ile 25 009 hastaya poliklinik hizmeti verilmiş, Yatarak tedavi edilen 1334 hastaya ise 1675 cerrahi tedavi uygulanmıştır.

III. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ AKADEMİK KADROSU
 
EĞİTİM GÖREVLİSİ :  
Doç. Dr. M. Akif KAYGUSUZ mkaygusuz@baltalimani.gov.tr
Op. Dr. M. Fırat YAĞMURLU fyagmurlu@baltalimani.gov.tr
BAŞASİSTAN :  
Op. Dr. Ü. Selçuk AYKUT uaykut@baltalimani.gov.tr
Op. Dr. A. İlhan BAYHAN
UZMAN DOKTOR :  
Op. Dr. Devrim ÖZER devrimozer@baltalimani.gov.tr
Op. Dr. Deniz KARGIN
Prof. Dr. Recep MEMİK
Op. Dr. Seçkin SARI
ASİSTAN DOKTOR :
Dr. Kadir ABUL
Dr. Burhan UYGUN
Dr. Nouraldin ALMAGHALSA
Dr. Abdul Fettah BÜYÜK
Dr. Osman Emre AYCAN
Dr. Abdi KESKİN
Dr. Mehmet COŞKUN
Dr. Furkan YAPICI

III. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Kontrol Poliklinik Günleri : Salı
Eğitim ve Konsey Günleri : Çarşamba

Hastanemizin 1 Ocak 2005 tarihinde otomasyona geçmesiyle başlanan randevulu hizmet uygulaması nedeniyle randevu talebiniz için 323 70 70'i (5 hat) arayınız.