II. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, hastanemizin 2001 yılı sonunda Türkiye'nin Ortopedi ve Travmatoloji dalında ilk ve tek özel dal eğitim ve araştırma hastanesi olmasını takiben 01 Mayıs 2002 tarihinde Prof. Dr. Eyüp Selahattin KARAKAŞ tarafından kurulmuştur. 2002 Eylül dönemi TUS sınavı sonrası ilk araştırma görevlilerinin işe başlamaları ile asistanlık eğitimi verilmeye başlanan kliniğimizde, halen altı asistan doktor bulunmaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji alanında ayaktan ve yatarak tedavi ve uzmanlık eğitimi verilen kliniğimizde halen bir klinik şefi, bir klinik şef yardımcısı, yedi uzman hekim ve sekiz asistan doktor görev yapmaktadır. Kliniğimizde, öncelikle artroskopik cerrahi, primer ve sekonder eklem protezleri, pediatrik ortopedik girişimler olmak üzere tüm ortopedik hastalıkların tedavisi modern Ortopedi ve Travmatolojinin gerekleri ışığında yerine getirilmektedir.

Eğitim ve araştırma kliniği olmanın gereği olarak düzenli seminer ve makale saati programları ile güncel ortopedik yaklaşımlar takip edilmekte ve yürütülen araştırma projeleri ile tıbbi literatüre katkı yapılması amaçlanmaktadır.

Halen 42 yatak ile hizmet vermekte olan kliniğimizde 2010 yılı itibarı ile 24 558 hastaya poliklinik hizmeti verilmiş, yatarak tedavi edilen 1503 hastaya 1890 ise cerrahi tedavi uygulanmıştır.

II. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ AKADEMİK KADROSU
 
EĞİTİM GÖREVLİSİ :  
Doç. Dr. Yavuz Selim KABUKCUOĞLU ykabukcuoglu@baltalimani.gov.tr 
BAŞASİSTAN :  
Op. Dr. Umut YAVUZ
UZMAN DOKTOR :  
Op. Dr. Temel TACAL ttacal@baltalimani.gov.tr
Op. Dr. Yaşar GÜNEŞ ygunes@baltalimani.gov.tr
Op. Dr. Sami SÖKÜCÜ
Op. Dr. Akif ALBAYRAK
Op. Dr. Osman LAPÇİN olapcin@baltalimani.gov.tr
Op. Dr. Kubilay BENG
Op. Dr. Murat GÜL muratgul@baltalimani.gov.tr
Op. Dr. Yunus Atıcı
ASİSTAN DOKTOR :  
Dr. Hakan BAHAR
Dr. Ferdi DIRVAR
Dr. Adem ÇÖBDEN
Dr. Barış ÖZKUL
Dr. Necati EMİRHAN
Dr. Anıl ERSOY
Dr. Fatih ARSLANOĞLU
Dr. Muhammet Coşkun ARSLAN

II. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Kontrol Poliklinik Günleri : Perşembe
Eğitim ve Konsey Günleri : Salı

Hastanemizin 1 Ocak 2005 tarihinde otomasyona geçmesiyle başlanan randevulu hizmet uygulaması nedeniyle randevu talebiniz için 323 70 70'i (5 hat) arayınız.